benoeming van beheerder

HOE WORDT DE BEHEERDER VAN EEN BEDRIJF AANGESTELD