benoeming van beheerder

HOE WORDT DE BEHEERDER VAN EEN BEDRIJF AANGESTELD

Een administrateur kan op drie manieren worden benoemd: • Bij gerechtelijk bevel op verzoek van de vennootschap of haar bestuurders, of door een of meer schuldeisers van de vennootschap; • door de houder van een vlottende heffing die een aanmaning bij de rechtbank indient; • Door het bedrijf of zijn bestuurders die een kennisgeving indienen bij de rechtbank. Het indienen

Read More